Move out of the Maze with
ISCAR's Intelligent Chip Movers

Får det bedste ud af din maskine


ISCAR JETHP linien, den innovative løsning for ISCAR’s unikke værktøjsfamilier, får det meste ud af din investering i funktionen High Pressure Coolant (HPC) Højttryks køling.

Nu når man kan få højhastigheds maskiner med standard eller valgfrit 70-bar kølemiddelsystemer og levering gennem spindlen, er HPC teknologien blevet meget mere tilgængelig. For at fuldende cirklen har ISCAR udviklet hundredvis specielle HPC drejeværktøjer til et væld af forskellige opgaver. ISCARs er blevet implementeret hos tilfredse kunder i mere end 7 år nu.

HPC har bevist sit værd i hundredvis specielle drejeopgaver i vanskeligt bearbejdelige materialer så som titanium og inconel ved spånvolumen pr. tid på op til 3 gange mere end ved konventionel køling. Brugere fortæller om eliminering af problemer med fastklemte spåner, hurtigere bearbejdning og meget længere standtid både ved udvendig og indvendig drejning og ved indstik, afstik og fremstilling af huller. Fordelen ved ISCAR’s JETHP linie ses også ved bearbejdning af ståldele, hvor spånerne er lettere håndterbare og plattens standtid er væsentligt forbedret.

Kølemidlet leveres med tilstrækkelig kraft og fart til at nå skærezone som en væske, ikke en sky. I flydende stand smører den skæreprocessen idet den bratkøler den smeltede spån og slår den i mindre, mere håndterbare dele. På grund af den interne kølekanal holder HPC også værktøj, platte og emne køligere, hvilket medfører længere levetid på værktøj og udstyr.

En anden fordel er, at levering af kølemidlet tæt på skærezonen forbredrer bearbejdeligheden af materialet under høje skæredata. Højere tryk på kølemidlet, rettet direkte mod skærezonen giver mindre spåner - uanset om materialet er titanium, inconel eller stål.

ISCAR JETHP værktøjer er designet til ekstremt pres og høje skæredata. De giver en højere ydelse end deres modparter med konventionel indvendig kølig, som er fremstillet til ydelse under lavere tryk. Denne ekstra fordel opnål når du anvender JETHP linien med konventionelt maskintryk.

JETHP Line - MODULAR-GRIP Adapters for High Pressure Coolant Make the Difference
JETHP Line - Turning Tools for High Pressure Coolant
JETHP Line - Multifunktionsdrejning
JETHP Line - ISO Drej

Privacy Statement