• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Konfliktmineraler

  IMC International Metalworking Companies B.V. beskæftiger sig gennem sine datterselskaber og tilknyttede selskaber på verdensplan ("IMC Group") i produktion, udvikling, markedsføring og salg af hårdmetalværktøjer og andre relaterede produkter.

  I årenes løb, sideløbende med stigende bevidsthed om og overholdelse af virksomhedernes sociale ansvar, følger virksomheder høje internationale standarder for god virksomhedsledelse. Sådanne standarder kræver bl.a. kontrol over, i hvilken grad forsyningskæden kan påvirke vores samfund. Som et resultat af sådanne fremskridt er samarbejde mellem alle deltagere i forsyningskæden åbenbart blevet en forudsætning for mange kommercielle interaktioner i vores økosystem.

  Det er i denne sammenhæng, at vi gerne vil henlede din opmærksomhed på de relevante juridiske og sociale krav i forbindelse med indkøb og udnyttelse af visse mineraler kendt som "Konfliktmineraler".

  Specifikt blev det anerkendt, at virksomheder beskæftigede sig med indkøb af mineralerne: Columbite-Tantalite (Coltan), tinsten, Guld, Wolframit eller deres derivater, Tantal, Tin og wolfram, fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og "tilstødende lande”, herunder: Angola, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia, var i risiko for at bidrage til konflikter i sådanne lande.

  I overensstemmelse hermed blev høje standarder for international handel fastsat og fremmet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ("OECD"), USA's kongres og United States Securities and Exchange Commission ("SEC") med et mål at facilitere "Konfliktfri", fair og sund international handel gennem hele forsyningskæden.

  Som en af de førende nøglespillere i hårdmetalindustrien er vi forpligtet til at sikre, at alle mineraler, der kan være indeholdt i nogle IMC-produkter, er og skal erhverves "konfliktfrit", med al respekt for menneskerettighederne og i streng overensstemmelse med disse høje internationale handelsstandarder..

  For at følge disse meningsfulde standarder har vi besluttet at vedtage OECD's Due Diligence-vejledning for ansvarlige forsyningskæder af mineraler fra konfliktramte og højrisikoområder.


  Vi implementerer forskellige midler, herunder men ikke begrænset til:
  • Indlede rimelige forespørgsler og diskussioner med vores umiddelbare leverandører.
  • Informere umiddelbare leverandører om vores strenge forventning om, at de vil tage lignende foranstaltninger med deres respektive leverandører for at sikre tilpasning gennem hele forsyningskæden.
  • Inkorporering af leverandøroplysningskrav i leveringsaftaler og koncernens standardvilkår og -betingelser for køb.
  • Offentliggørelse af denne politik og relevante opdateringer online på: www.imc-companies.com


  Vi håber, at du vil finde ovenstående information nyttig i din egen indsats og vurdering af konfliktmineraler.

  Hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer, så tøv ikke med at kontakte os.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved